هاست وردپرس آلمان

هاست وردپرس 500 مگابایت

فضا 500 مگابایت
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
ترافیک نامحدود
Cpanel/DirectAdmin
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
دیگر امکانات نامحدود
بکاپ گیری بصورت هفتگی

هاست وردپرس 1 گیگابایت

فضا 1000 مگابایت
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
ترافیک نامحدود
Cpanel/DirectAdmin
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
دیگر امکانات نامحدود
بکاپ گیری بصورت هفتگی

هاست وردپرس 2 گیگابایت

فضا 2000 مگابایت
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
ترافیک نامحدود
Cpanel/DirectAdmin
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
دیگر امکانات نامحدود
بکاپ گیری بصورت هفتگی

هاست وردپرس 5 گیگابایت

فضا 5000 مگابایت
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
ترافیک نامحدود
Cpanel/DirectAdmin
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
دیگر امکانات نامحدود
بکاپ گیری بصورت هفتگی

هاست وردپرس 10 گیگابایت

فضا 10000 مگابایت
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
ترافیک نامحدود
Cpanel/DirectAdmin
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
دیگر امکانات نامحدود
بکاپ گیری بصورت هفتگی

هاست وردپرس 20 گیگابایت

فضا 20000 مگابایت
هارد پر سرعت NVME ( نسل جدید )
ترافیک نامحدود
Cpanel/DirectAdmin
گواهی SSL رایگان
DNS اختصاصی رایگان
دیگر امکانات نامحدود
بکاپ گیری بصورت هفتگی